ABC Quality: Investice do jakosti, profitIkony

Zajištění jakosti

Co nabízíme

Firma ABC Quality, s.r.o. nabízí:

 1. Poradenství a služby v oblasti řízení systémů QMS, EMS a Bezpečnosti práce:
  1. Odborná pomoc při specifikaci procesů důležitých z hlediska QMS, EMS a bezpečnosti práce.
  2. Návrh systémů řízení QMS (ISO 9001), EMS (14001) a bezpečnosti.(OHSAS 18001).
  3. Školení zaměstnanců pro oblasti QMS, EMS, BP.
  4. Zpracování procesní dokumentace systému řízení pro jednotlivé oblasti.
  5. Odborná pomoc při přípravě organizace na (re)certifikaci výrobků/služeb.
  6. Analýzy procesů s využitím statistických metod a jejich zlepšování.
  7. Zpracování a revize řízené dokumentace organizace (Organizační řád, Statut, Spisový a skartační řád atd.).
 2. Inspekce ve výrobě komponent dle Plánu kontrol a zkoušek (ITP) a Finální přejímky / kontroly (FAT).
 3. Interní audity procesů nebo produktů.
 4. Dodavatelské audity (druhé strany).
 5. Poradenství při zavádění systému zajišťování rizik dle požadavků zákona "Sarbanes-Oxley Act of 2002":
  1. Identifikace rizik.
  2. Mapování procesů dotčených identifikovanými riziky.
  3. Návrh systému kontrol pro pokrytí rizik – jejich minimalizace nebo eliminace.
 6. Služby soustavného dohledu podle atomového zákona č. 263/2016 a navazujících předpisů.
 7. Správa dat a analýzy velkých uživatelských souborů dat.
 8. Sjednocování datových struktur a převody dat do databázového prostředí ODBC.
 9. Zpracování jednoduchých databázových aplikací ve formátu MS ACCESS.
 10. Školení uživatelů databáze MS ACCESS.
 11. Odborné překlady a tlumočení z/do ANGLICKÉHO JAZYKA.
 12. Výuka ANGLICKÉHO JAZYKA.

Autoři webu: WEBMADE, spol. s r.o. & ABC Quality, s.r.o.